MICHIGAN, USA

Forsikringsselskab skal betale 780.000 kr. for manglende ABA-behandling

Forsikringsselskabet Blue Cross Blue Shield of Michigan har indgået et retsligt forlig om kompensation for, at et barn af en forsikringstager ikke har fået den nødvendige ABA-behandling for autisme. US$ 125.000 er en erstatning for de fremtidige ekstraudgifter, som familien vil få som følge af, at barnet – der har autisme – ikke har kunnet få en tidlig og intensive behandling baseret på anvendt adfærdsanalyse.

Sagen blev anlagt af Cheryl Matthews, som er mor til en dreng med autisme. Hun havde søgt om at få forsikringsselskabet til at betale US$ 38.000 til ABA-behandling af drengen, men forsikringsselskabet afviste kravet med henvisning til at ABA-behandling ikke er en anerkendt medicinsk behandling af autisme og derfor ikke er dækket af sygeforsikringen.

Moderen hyrede advokatfirmaet Gerard Mantese & John Conway, som tidligere har vundet en stor, kollektiv sag om ABA-behandling. I denne sag blev Blue Cross tvunget til at betale mere end US$ 1 mio. (6,2 mio. DKK) til en gruppe af forældre til børn med autisme (se artiklen Forsikringsselskab taber principsag om autismebehandling). Advokatfirmaet har specialiseret sig i at føre sager for forældre til børn med autisme, der er blevet nægtet forsikringsdækning.

I den aktuelle sag blev forsikringsselskabet tvunget til at indgå et forlig efter at selskabet tre gange forgæves havde forsøgt at få dommer Prentis Edwards fra Wayne County Circuit Court til at afvise sagen. Herefter havde selskabet valget mellem en retssag og et forlig, og de valgte altså forliget.

Forliget er en accept af, at det fremover vil koste moderen ekstra at betale for drengens pasning og uddannelse, fordi han ikke har fået den nødvendige ABA-behandling i en tidlig alder. Derfor udgør erstatningen tre gang det beløb, som den manglende ABA-behandling ville have kostet. Advokaten siger, det er første gang hvor der stadfæstes en årsagssammenhæng mellem manglende ABA-behandling og fremtidige ekstra omkostninger som følge af barnets manglende udviklingsmuligheder uden ABA. Advokaten tilføjer, at advokaterne fortsat vil føre disse sager indtil alle forsikringsselskaber accepterer, at tidlig og intensiv behandling er en nødvendig behandling for børn med autisme.

Sagens identifikation: Matthews v. Blue Cross, Case No. 09-018750-CK , Wayne County Circuit Court

Kilde: PR-USA.NET, 6. juni 2010

Tidligere artikler om ABA-behandling i Michigan:
Forsikringsselskab taber principsag om autismebehandling
Professor opretter behandlingscenter
Gruppesøgsmål imod forsikringsselskab
Tidlig intervention giver gode resultater

Redaktionen / 08.06.2010