ONTARIO, CANADA

Børn skal bestå test for fortsat behandling

I den canadiske provins Ontario har regeringen indført tests efter seks måneders intensiv ABA-behandling. Kun de børn, der består testen, kan få lov til at fortsætte den dyre behandling. De resterende børn overføres til traditionelle, lavintensive tilbud.

Et af de børn, der rammes af de nye krav til børn, der forsat skal have ABA-behandling, er den fireårige Khalil Foster. Khalil har haft en svær start på sin ABA-behandling, der først gik i gang i februar 2010 efter en lang ventetid på behandling. Khalil går til behandling hos Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO) - et af i alt ni regionale ABA-behandlingstilbud i Ontario.

Da Khalil var 18 måneder gammel forsøgte hans moder at få ham diagnosticeret, fordi hun var sikker på, at han havde autisme. Men ingen af de psykiatere, som hun kontaktede, mente, at det var muligt at diagnosticere autisme inden han var mindst to år gammel. Da det endelig lykkedes at få den forventede autisme-diagnose var der ingen behandlingspladser. I stedet måtte han i to år stå på venteliste til provinsens offentlige ABA-tilbud, inden han endelig fik plads efter han var fyldt fire år.

Nu står han i fare for at blive smidt ud igen, fordi han sandsynligvis ikke består den 6-måneders test, som alle børn i ABA-behandling skal bestå, for at få lov til at fortsætte den dyre behandling. Khalil havde i starten store problemer med at tilpasse sig behandlingen, og han havde hyppige grædeture og raserianfald, men siden har han udviklet sig godt, siger han moder. Han leger, tager øjenkontakt og hans kommunikationsfærdigheder er blevet forbedret. Desuden har han lært at matche objekter og at lægge puslespil.

Alligevel står han over for at skulle forlade ABA-tilbuddet, fordi der er fastlagt en række milestene, som han ikke har nået. I følge disse milestene burde han på nuværende tidspunkt være i stand til selv at tage sit tøj på, imitere lyde, selv gå på toilettet og kunne fungere i en mindre gruppe af børn. I alt er der næsten 50 mål, som børn i ABA-behandling efter seks måneder skal mestre.

For Khalils moder var det en stor begivenhed da han for nylig begyndte at kunne spise babymos mikset med ris, fordi han tidligere kun har villet spise moset mad. Men den slags tæller ikke med i de krav, som ABA-børn skal opfylde for at kunne modtage fortsat behandling.

Kilde: Toronto Sun, 23. juli 2010

CHEO's Autism Intervention Program har webadressen http://www.cheo.on.ca/En/autism

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Enlig protest imod manglende behandling
ABA-tilbud til voksne med autisme
Højesteret afviser ankesag
Ny konflikt mellem forældre og politikere
Venteliste splitter familie
Forældre fortsætter kampen i højesteret
Økonomiske problemer betyder stop for nye ABA-tilbud
Sultestrejke slut
Far sultestrejker for at få ABA-behandling til søn
ABA-pædagoger forbydes at arbejde i skoler
Canadas største skoledistrikt køber online ABA-vejledning
Far til dreng med autisme stiller op til valget
Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 26.07.2010