USA

Soldater anlægger sag om ABA imod forsvarsministeriet

Soldater og andre ansatte i det amerikanske militær har anlagt en kollektiv retssag imod forsvarsministeriet og ministeriets sundhedsforsikring, TRICARE. Sagen handler om ABA-behandling til børn med autisme. Ifølge sagsanlægget bliver børn af militære ulovligt udelukket fra ABA-behandling, fordi TRICARE karakteriserer ABA som en specialpædagogisk metode i stedet for en behandlingsmetode.

Det amerikanske militærs sundhedsforsikring, TRICARE, har i en periode på forsøgsbasis givet støtte til ABA-behandling af børn med autisme, men har defineret denne som Educational Interventions for Autism Spectrum Disorders (EIA). Kategoriseringen af ABA som pædagogik i stedet for behandling betyder, at forældrene selv skal betale en del af udgifterne, og ordningen er ikke tilgængelig for alle børn af militære. Det er baggrunden for sagsanlægget.

Anvendt adfærdsanalyse – ABA – er ifølge sagsanlægget en uhyre effektiv behandlingsmetode for børn med autisme, og en metode, der tillader disse børn at udvikle deres potentialer og i videst mulige omfang blive selvstændige i deres voksne liv. Læger, psykiatere og psykologer er – stadig ifølge sagsanlægget – enige om at ABA-behandling er den mest effektiv behandling af autisme hos småbørn. Alligevel nægter TRICARE at tilbyde denne behandling til børn af personel i det amerikanske militær.

Sagen er blevet anlagt efter at en lang række organisationer og førende militære fagfolk har udtalt, at ABA ikke er en specialpædagogisk metode, men behandling af autisme. Udtalelsen støttes af den Autism Task Force, som er blevet nedsat af United States Army og Marine Corp, samt af lederen af National Autism Center, som også er chef for den militære sundhedsstyrelse: Surgeon General of the United States Army and United States Air Force.

Som svar på sagsanlægget har forsvarsministeriet krævet, at sagen stilles i bero, indtil ministeriet har haft mulighed for at udrede sagen yderligere. Familierne bag sagsanlægget har i kraftige vendinger protesteret imod dette krav om udsættelse, med henvisning til, at sagen er af allerstørste betydning for de ca. 20.000 børn i det amerikanske militær, som lider af autisme.

Gerard Mantese, som repræsenterer forældrene, siger, at de tusindvis af familier, der er autismeramt, fortjener en sygeforsikring, der er sammenlignelig med privatansattes. Disse soldater og deres familier forsvarer vores frihed og vores sikkerhed, og derfor er det urimeligt, at ministeriet blokerer for effektiv behandling.

En anden af advokaterne, David Honigman, som er tidligere senator i Michigan, siger, at forskning viser, at ABA-behandling er mest effektiv i en tidlig alder, og når forsvarsministeriet nægter disse børn adgang til denne behandling, så er det ulovligt.

Sagen føres af advokatfirmaet Mantese Honigman Rossman and Williamson i Michigan. Firmaet har tidligere ført lignende sager for forældre til børn med autisme og har bl.a. vundet en sag imod forsikringsselskabet Blue Cross Blue Shield of Michigan (læs artiklen Forsikringsselskab skal betale 780.000 kr. for manglende ABA-behandling)

Mantese Honigman Rossman and Williamson har webadressen http://www.manteselaw.com

Sagens identification: Berge v. United States of America, et al, No. 10-cv-00373-RBW (DC). Sagen er anlagt ved federal district court i Washington DC.

Kilde: PR Newswire, 6. juli 2010

Tidligere artikler om TRICARE og ABA-behandling i amerikansk militær:
ABA-behandling til op mod 9.000 børn med autisme
Forsøgsordning udvider ABA-tilbud til børn af soldater

 

 

Redaktionen 08.07.2010