IRLAND

Skoler accepterer statslige krav

Indtil videre har mere end halvdelen af de irske ABA-skoler accepteret et kontroversielt tilbud om statsanerkendelse. Tilbuddet kommer fra det irske undervisningsministerium, som til gengæld for anerkendelse som specialskoler stiller en række krav, der har givet uenigheder mellem skoler og forældre til børn, indskrevet på ABA-skolerne.

Department of Education har tilbudt de eksisterende 12 ABA-skoler, at de kan blive anerkendt som specialskoler på betingelse af, at skolerne opfylder en række krav. Statsanerkendelsen indebærer til gengæld, at skolerne fremover kan se frem til faste, årlige bevillinger fra ministeriet.

Skolerne har fået en meget kort svarfrist, og indtil videre har halvdelen af de 12 skoler accepteret betingelserne. Blandt betingelserne er bl.a., at skolerne skal anvende en bred vifte af undervisningsmetoder – ikke kun anvendt adfærdsanalyse. På den måde vil ministeriet tvinge skolerne til den eklektiske metodetilgang, som ministeriet fastholder skal anvendes på statsanerkendte specialskoler for børn med autisme. Eklekticismen indebærer at skolerne - ud over anvendt adfærdsanalyse (ABA) - også skal anvendes PECS (Picture Exchange Communication System), sociale historier og udviklingspsykologiske metoder.

Desuden er det et krav fra ministeriets side, at skolerne skal ansætte uddannede speciallærere, og at de eksisterende ABA-trænere skal ansættes på samme vilkår som støttepædagoger på andre specialskoler.

Fem af de 12 ABA-skoler samarbejder under organisationen Saplings. Fire af skolerne - Kildare, Kilkenny, Carlow og Westmeath - har accepteret ministeriets betingelser, og den sidste Saplings-skole forventes også at ville sige ja til tilbuddet om statsanerkendelse.

Seks andre ABA-skoler samarbejder med forældreorganisationen Autism Ireland. Af disse har indtil videre to - ABACAS i Drogheda and ABACAS i Kilnamanagh – vedtaget at tilslutte sig ministeriets forslag om statsanerkendelse.

Jacinta O’Brien, som er leder af Autism Ireland og bestyrelsesmedlem for ABACAS i Drogheda, fortæller til avisen The Irish Times, at der har været diskussioner om man skulle acceptere ministeriets betingelser og finansiering. Hun siger, at man har valgt at få det bedste ud af betingelserne, men at man samtidig vil bevare ambitionen om evidensbaseret undervisning, der karakteriserer ABA-skolerne i dag.

Daniel O’Mahony, som er far til en af eleverne på ABACAS-skolen i Kilbarrack i Dublin, siger til avisen, at forældrene frygter de nye betingelser, som vil indebære ændringer af skolens struktur. En anden forælder, Yvonne Uí Chuanacháin, er meget kritisk over for, at ministeriet nægter at ville udnytte de eksisterende muligheder for at tilbyde ABA-baseret undervisning til de elever, der har behov for det, men i stedet har valgt at tvinge ABA-skolerne over i den eksisterende specialskole-struktur.

Kilde: The Irish Times, 21. juli 2010

Saplinigs har webadressen http://www.saplings.org/

ABACAS (Applied Behaviour Analaysis Centre for Autism Schooling) har webadressen http://www.abacas.ie/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Ideel kombination af ABA og servicehund
Forældre vil mødes med premierminister
Skoler nægter at modtage børn med autisme uden supervision
ABA-skole får penge fra Dell
Tre timers transporttid til skole
Ny undervisningsminister giver håb
Hvem femte familie flytter for at få behandling
Regeringsparti støtter ABA-skoler
Det lysner for ny ABA-skole
Forhandlinger om statsanerkendelse af ABA-skoler
Millioner brugt på at modarbejde ABA-forældre
Dagblad støtter ABA-skoler på lederplads
Fortsat splittelse i regeringsparti

Splittelse i regeringspartiet inden afstemning om ABA i det irske parlament
Dom i ABA-sag er forsidenyhed
ABA-forening opretter udredningscenter
Lufthavn donerer til ny ABA-skole
Protester imod ny ABA-skole
Erstatninger for ventetid på tidlig intervention
Skole åbner efter 2 års ventetid
Nye frimærker til fordel for ABA-skole
Reklamekampagne for ABA-skoler
Dagblad støtter ABA-forældrene
Forbud imod radioreklame for ABA
Kritik af irsk autismepolitik
Demonstration til fordel for anvendt adfærdsanalyse
Forældre taber retssag
Ny sammenligning af ABA og eklektisk behandling
Pengegave til ABA-skole
Konflikter mellem forældre og myndigheder
Den fjortende ABA-skole
Pop- og tv-stjerne advokerer for ABA
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Bevillinger til ABA-tilbud forlænges
Nye tal udløser krav om flere behandlingstilbud
Lang og dyr retssag om autismebehandling
Ny masteruddannelse i Irland
ABA-skoletilbud fortsætter - måske
Skoletilbud til børn med autisme lukkes
Forældre fortsætter kamp imod psykiatrisk tilbud
Medicinsk eller adfærdsanalytisk dagtilbud
110 retssager om autismebehandling
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Redaktionen / 01.08.2010