NEVADA, USA

Hjerneforskning understøtter adfærdsanalytisk behandling

En forskergruppe fra University of Nevada har for første gang påvist fysiske abnormiteter i dele af hjernen hos personer med autisme. De fysiske ændringer viser sig som en overflod af forbindelser i hjernebarken hos især lavtfungerende personer med autisme. Populært fortalt resulterer tætheden i ‘støj’ i hjernen. Tidlig og intensiv adfærdsanalytisk behandling kan i nogle tilfælde afhjælpe disse forstyrrelser i hjernebarken, der først udvikles i løbet af den tidlige barndom.

Forskergruppen består af Jeffrey Hutsler og Hong Zhang, som i en seksårig periode har studeret vævsprøver fra hjerner fra afdøde personer med autisme. Deres resultater er offentliggjort i det seneste nummer af tidsskrifter Brain Research.

Jeffrey Hutsler fortæller til ScienceDaily at autisme er en unik form for udviklingshandicap. Forskere har igennem længere tid arbejdet ud fra en hypotese om, at udviklingshæmningen hos børn med autisme kan skyldes en højere tæthed af synapse-forbindelser i hjernebarken (læs artiklen Hvorfor virker tidlig og intensiv intervention?) Men det er første gang at denne hypotese er blevet bekræftet ved analyser af hjernevæv. Hos personer med autisme kunne forskerne konstatere en 20 % højere tæthed af synapser end hos en kontrolgruppe af personer uden autisme.

Jeffrey Hutsler siger, at de nye forskningsresultater bekræfter, at den form for behandling, der tilbydes til småbørn med autisme på University of Nevada, anvendt adfærdsanalyse, kan være virksom på netop denne form for abnormitet i hjernebarken. Den del af hjernebarken, hvor overtæthed af synapser er konstateret, er den del, der modnes sidst, og synapse-forbindelserne bliver netop forfinet op til 4-års alderen. Når barnet interagerer med sine omgivelser, bliver synapse-forbindelserne formet, fortæller Hutsler. Hvis et barn med autisme er isoleret fra sine omgivelser fordi det enten er hyper- eller hypo-aktivt, så påvirkes formningen af synapse-forbindelserne i hjernebarken i negativ retning. Intensiv intervention baseret på anvendt adfærdsanalyse i den tidlige barndom kan derfor have en gunstig effekt på den proces, hvor der luges ud i synapse-forbindelserne.

University of Nevada har sit eget Early Childhood Autism Program. Her får børn i 2 til 5 års alderen mindst 30 timers 1:1-træning om ugen i mindst to år. Træningen udføres af studerende fra universitetet, som får supervision fra universitetslærere i anvendt adfærdsanalyse. Træningen er baseret på de traditionelle elementer i adfærdsanalyse – det vil sige forstærkning af ønskelig adfærd og interaktion med andre mennesker og afbrydelse af forstærkning af den adfærd, som ikke er ideel set fra et udviklingsmæssigt synspunkt.

Universitetets ABA-tilbud er meget effektivt. Næsten alle indskrevne børn viser betydelige fremskridt og omkring halvdelen bliver afdiagnosticeret eller får en mildere autismespektrumdiagnose. Mange af disse børn kan ikke længere skelnes fra deres jævnaldrende når de starter i almindelige skoler. Det fortæller lederen af ABA-tilbuddet Patrick Ghezzi. University of Nevadas ABA-tilbud er blevet eksporteret til lande som Tyskland, Portugal, Jordan og Saudi-Arabien.

Kilde: ScienceDaily, 26. august 2010

Jeffrey J. Hutsler, Hong Zhang. Increased dendritic spine densities on cortical projection neurons in autism spectrum disorders. Brain Research, 2010; 1309: 83 DOI: 10.1016/j.brainres.2009.09.120
Læs abstract

Tidligere artikler om ABA-behandling i Nevada:
Mangel på statsfinansieret behandling til børn med autisme

Redaktionen /28.08.2010