ENGLAND

Arkitektur for ABA-børn

Findes der en særlig arkitektur, som er tilpasset både børn med autisme og anvendt adfærdsanalyse? Det diskuteres i engelske arkitekturtidsskrifter efter at ABA-skolen TreeHouse har indviet sine nye bygninger i Muswell Hill i den nordlige del af London. Bygningerne er nyopførte og er tegnet af arkitektfirmaet Penoyre & Prasad i tæt samarbejde med brugerne – personale og forældre til skolens elever. Købet af byggegrunden og nyopførelsen er muliggjort efter en stor donation fra en af forældrene – forfatteren Nick Hornby – og bevillinger fra en række fonde. I alt har det kostet UK£ 11,5 mio. (103 mio. DKK) at opføre de nye bygninger.

Pears National Centre for Autism Education, der rummer TreeHouse School, er et eksempel på ABA-tilpasset arkitektur

En af disse fonde har givet navn til det nye navn - Pears National Centre for Autism Education. Navnet refererer til, at TreeHouse ikke længere kun er en skole (som stadig hedder TreeHouse School), men også rummer et videnscenter om anvendt adfærdsanalyse og et uddannelsescenter, hvor personale fra andre skoler kan komme på efteruddannelse i ABA-metoden (læs artiklen TreeHouse starter kompetencecenter inden for ABA) .

Arkitekterne har i følge en artikel i World Architecture News haft intentioner om at finde en arkitektonisk ækvivalent til anvendt adfærdsanalyse. Den sparsomme, eksisterende litteratur om autisme-tilpasset arkitektur har – ifølge Penoyre & Prasad – været af begrænset værdi. Den har været modsætningsfuld og i mange tilfælde i modstrid med principperne for ABA-metoden.

Gruppen af arkitekter og ingeniører holdt ikke bare en lang række møder med brugerne, men gennemførte også brainstorming med forældre og andre interessenter. De har desuden besøgt ABA-skoler i UK og USA for at observere undervisningen, og de har langt et stort arbejde i at undersøge nærmiljøets betydning for trivsel og læring hos børn med autisme.

Arkitekturen er tilrettelagt således at den understøtter den individuelle 1:1-tilgang i anvendt adfærdsanalyse. Der er således mange undervisningslokaler, der indeholder plads til små, fleksible arbejdspladser, hvor man kan arbejde 1:1. Men samtidig har arkitekterne skullet finde den rigtige balance mellem det rolige og velkendte på den ene side og det sansestimulerende og udfordrende på den anden side. Denne balance se bl.a. på husets bagside, som ikke alene fungerer som bagindgang og stedet for varelevering, men også giver læringsmuligheder for skolens børn.

Den dobbelte funktion går igen på parkeringspladsen foran skolen, der dels skal have plads til op til 10 minibusser når børnene bringes og hentes til skolen, men som samtidig er designet som en trafiklegeplads og øvelsesområde i trafikadfærd for børnene resten af dagen. På parkeringspladsen er der malet en fodgængerovergang, således at børnene kan lære at krydse veje på en sikker måde.

Træning af dagliglivets færdigheder og oplevelser udgør en væsentlig del af ABA-behandling til børn med autisme. Det ses bl.a. i at skolen har sin egen tandlægeklinik – uden tandlæge. Men med tandlægestol og andre rekvisitter fra en tandlægeklinik, således at børnene kan lære at gå til tandlæge uden at det opleves som et overgreb eller hvor en bedøvelse er nødvendig. Toiletterne er alle forskellige – forskellig væg- og gulvbelægning, forskellige armaturer m.v. således at børnene kan lære at gå på forskellige toiletter, lige som det er nødvendigt uden for skolen. Børnene anvender i starten kun et af disse toiletter, men skal efterhånden kunne generalisere deres selvhjælpsfærdigheder til skolens forskellige toiletter.

Skolen er tegnet med tanke for behovet for motoriske forstærkere. ABA-pædagogik veksler mellem intensive træningssessioner, hvor børnene ofte anvender tokensystemer, der som slutforstærker har en fysisk aktivitet. Derfor er der mange uden- og indendørs muligheder for fysisk udfoldelse, og fra trænings- og undervisningslokalerne er der døre direkte ud til legearealerne, således at den motoriske forstærkning kan iværksættes uden unødige forsinkelser.

Der er også tænkt på børnenes behov for skærmning og timeout fra et måske stressende samvær. Når børnene bliver stressede har de mulighed for at trække sig tilbage til stillerum. Også de meget brede gange og mellemrum bidrager til at lokalerne ikke opleves trange eller stressende.

Mange af børnene på TreeHouse School, som primært optager lavtfungerende børn med autisme, har ingen eller meget begrænset forståelse for faremomenter i deres hverdag. Derfor er der i arkitekturen taget vidtgående sikkerhedshensyn uden at det virker som en sikret institution eller et fængsel.

Der er også taget hensyn til skolens omvendte integration, hvor typiske elever fra lokale skoler kommer på besøg og deltager i dele af undervisningen. Her spiller bygningens design, udearealerne og pædagogikken en vigtig rolle. Skolen satser på at lære eleverne genbrug og er delvis selvforsynende med grøntsager fra skolens havebrug. Og især skolens tag, der er beplantet med stenurt vækker begejstring hos de elever, der kommer på besøg for at deltage i omvendt integration.

Kilder:
World Architecture News 7. januar 2011
Architecture Today, 9. Oktober 2009

TreeHouse School og Pears National Centre for Autism Education har webadressen http://www.treehouse.org.uk/

Tidligere artikler om ABA-behandling i England:
Konservativ leder foreslår ret til tidlig intervention til børn med handicap
TreeHouse starter kompetencecenter inden for ABA
Påvirkning af politikere lykkes
Socialt entrepreneurskab for unge med autisme
Kritiker anerkender adfærdsanalysens resultater
TreeHouse arrangement om autisme og ambitioner
Research Autism ændrer vurdering af TEACCH
Studiebesøg hos Step by Step
Ikke handicappet men hjælpeløsheden
Forkvinden for National Autistic Society støtter ABA-skole
The Times organiserer indsamling til TreeHouse
Arsenal støtter ABA-skole
To ABA-baserede metoder topper liste over interventioner
TreeHouse producerer reklamefilm
Nyt ministerium opretter Autism Education Trust
Veninder starter ABA-skole
Research Autism giver topkarakter til ABA
Planer om adfærdsanalytisk læreruddannelse
ABA-træner samler penge ind
Hjemmegående far og ABA-træner
Step by Step planlægger udvidelse
Planer om ABA-skole

Roman om ægteskabelig krise i familie med autisme
Baron-Cohen fremhæver anvendt adfærdsanalyse som behandlingsmetode
Sejr for ret til ABA-skoletilbud
About a Boy
Specialet, der gik verden rundt
Skolekonflikt stadig uløst
TreeHouse School flytter
Samarbejde mellem forretningsfolk og ABA-skole
Trusler om retssager imod stiftere af ABA-skole
Ny fond til forskning i behandling af autisme
Ny teknologi i dataregistrering af ABA-træning
Advokater fører ankesager
»Modstanden har gjort os stærke«
Gave på 22 mio. til ABA-skole
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Step by Step er klar til at åbne
Pensionistægtepar samler ind til 2-årigs behandling
Myndighed ombestemmer sig om ABA-behandling
Familie flytter forgæves for at få ABA-behandling
Portræt af en engelsk ABA-pioner
Forældre opfører ABA-skole
Behandlingstilbud var ulovligt
Endnu en støttefest for ABA-behandling
Pressionsgruppe for tidlig og intensiv behandling
Privat fund-raising til ABA-behandling
Ret til intensiv behandling afgøres i stigende grad i retssystemet

Redaktionen /11.01.2011