MISSOURI, USA

ABA-uddannelse for forældre, trænere og lærere

Crowder College i Missouri har fået en bevilling til etablering af uddannelser i vækstsektorer. Pengene vil blive brugt til at etablere to kortvarige uddannelser i anvendt adfærdsanalyse med særlig henblik på børn med autisme. Bevillingen er en af den føderale regerings kriserpakker og gives til lokale videregående uddannelser – community colleges – i områder af USA med høj arbejdsløshed.

Bevillingen til etablering af nye uddannelser i arbejdsløshedsramte områder af USA er givet af det amerikanske arbejdsministerium. Crowder College har fået US$ 2,8 mio. til etablering af den nye ABA-uddannelse (15,4 mio. DKK). Begrundelsen for at prioritere en uddannelse i ABA og autisme er, at der er tale om et erhverv med høj vækst og med stor lokal efterspørgsel efter kvalificerede medarbejdere. Efterspørgslen efter ABA-kvalificerede medarbejdere skyldes, at Missouri har vedtaget obligatorisk forsikringsdækning af ABA-behandling af børn med autisme; en lov, der træder i kraft med indgangen af 2011 (læs artiklen Forældre begejstrede for ny lov).

Konkret bliver der etableret to korte uddannelser I anvendt adfærdsanalyse. En for ufaglærte, der arbejder som ABA-trænere I 1:1-situationer med børn med autisme. Og en anden for folk, der allerede har en bachelor-grad, og som vil kvalificere sig til at blive certificeret som assistserende adfærdsanalytikere - Board Certified Assistant Behavior Analyst. Den førstenævnte uddannelse kan gennemføres på et semester, den anden vil tage to semestre.

Leder af begge uddannelser bliver Jamie Emery. Hun siger til avisen Neosho Daily News at der er en meget høj efterspørgsel efter kvalificerede personer, der kan arbejde med børn med autisme. Hun fortæller også, at de nye kortvarige uddannelser – såkaldte certifikat-uddannelser – bliver de første inden for anvendt adfærdsanalyse i USA. Normalt bliver uddannelser i anvendt adfærdsanalyse kun udbudt som enten bachelor eller master-uddannelser på universiteter.

Jamie Emery har selv en mastergrad i klinisk psykologi og har tidligere arbejdet som skolepsykolog. Hun fortæller at ikke kun undervisere og psykologer, men også socialarbejdere og sociologer kan have glæde af at kunne anvendt adfærdsanalyse.

Blandt de første 40 studerende, der starter samtidig med forårssemesteret 2011, er der lærere til børn med autisme, støttepædagoger og –lærere samt forældre til børn med autisme.

Skoledistriktet i byen Neosho, hvor Crowder College ligger, har sendt 12 støttelærere og to speciallærere til uddannelsen. Lederen af specialundervisningen, Glynda Ball, siger til Neosho Daily News, at der kommer et stigende antal børn med autisme, og at skoledistriktet ønsker at være på forkant med udviklingen og vil anvende de bedst tilgængelige pædagogiske metoder baseret på anvendt adfærdsanalyse. Hun fortæller også, at skoledistriktet allerede har erfaringer med anvendt adfærdsanalyse, og at metoden har vist sig effektiv – ikke kun i forhold til børn med autisme, men også andre børn med indlæringsvanskeligheder.

Alle 40 studiepladser I forårssemesteret er fyldt op, men der starter nye hold hvert semester.

Kilde: Neosho Daily News, 5. januar 2011

Crowder College har webadressen http://www.crowder.edu/

Læs om certificering som Board Certified Assistant Behavior Analyst (BCaBA)

Tidligere artikler om ABA i Missouri:
Forældre begejstrede for ny lov
21 stater har nu forsikringsdækning af ABA-behandling
Modstand imod forsikringsbetalt behandling
Børn samler ind til ABA-skole
Tyrkisk dreng får behandling i St. Louis

Redaktionen /21.01.2011