VIRGINIA, USA

Autismelov vedtaget trods modstand

På trods af kraftig modstand internt i Det republikanske Parti har repræsentanternes hus i staten Virginia vedtaget et lovforslag, der pålægger private og offentlige forsikringsordninger at dække ABA-behandling til småbørn med autisme. Loven er dog i den lovgivende forsamling blevet begrænset kraftigt. Inden lovforslaget bliver til lov, skal det vedtages i statens senat og godkendes af statens guvernør.

23 amerikanske delstater har i løbet af det seneste par år vedtaget tilsvarende lovgivning, og her er den aldersgruppe, der kan dækkes normalt mellem 3 og 21 år. Men i Virginia har det været nødvendigt at begrænse målgruppen for at få lovforslaget igennem repræsentanternes hus, således at målgruppen kun er børn mellem 2 og 6 år. Samtidig er der blevet indført et udgiftsloft på US$ 35.000 om året per barn i ABA-behandling (191.000 DKK). Loven i sin nuværende udformning kommer kun til at dække børn af forældre, der enten er offentligt ansat eller som er ansat i private firmaer med mere end 50 ansatte. Desuden vil virksomheder have mulighed for at fravælge autisme-dækning, hvis deres udgifter til forsikringspræmier stiger med mere end 1 %. Lovforslaget er beregnet til at ville påføre virksomheder og offentlige myndigheder ekstraudgifter på i alt US$ 1,2 mio. (6,6 mio. DKK).

Repræsentanternes hus i Virginia har et republikansk flertal, men der har været modstand imod lovforslaget internt i det republikanske parti. Tea Party-fraktionen af det republikanske parti - som kalder sig Virginia Tea Party Patriots Federation - har vendt sig imod lovforslaget i kraftige vendinger. I en udtalelse fra fraktionen hedder det:

»Autisme er så afgjort en hjerteskærende tilstand og behandlingen er en frygtelig belastning for mange familier. Men dette lovforslag er en upassende brug af regeringsmagten. Der er intet, der forhindrer private forsikringsselskaber i at supplere med dækning af autismebehandling som et led i den frie konkurrence. Virginia og vores nation har en lang historie af private personer og grupper, som yder støtte til dem, der er ramt af ulykkelige omstændigheder. Regeringen har ikke til formål at yde medfølelse, og uanset hvor velment dette forslag er, kan det aldrig erstatte tros-baserede og private initiativer«.

Også den konservative gruppe Americans for Prosperity har kritiseret lovforslaget. De siger, at lovforslaget er et misforstået forsøg på at bruge regeringen som et organ for medfølelse. På den måde ignorerer politikere folkets virke og de vender det døve øre til de borgere, der med overvældende flertal har forkastet ObamaCare – sundhedsreformen. Hvis dette lovforslag bliver vedtaget, så er vejen banet for senere udvidelser i dækningen og i dækningen af andre sygdomme. Det er udtryk for en barnepige-stat, som underminerer den frihed til selv at vælge, som virksomheder og personer har i dag.

På trods af den interne modstand i det republikanske parti blev lovforslaget vedtaget onsdag den 2. februar i repræsentanternes hus med både demokratiske og republikanske stemmer. 74 stemte for og kun 24 imod. Lovforslaget skal nu videre til statens senat, hvor der er demokratisk flertal, og hvor forslaget uden tvivl vil blive vedtaget.

Modstanderne har dog ikke opgivet kampen imod lovforslaget. Et af de republikanske medlemmer af repræsentanternes hus - Jackson Miller - vil nu have statsadvokaten til at bedømme lovforslagets lovlighed.

Kilder:
Washington Post, 4. februar 2011
Washington Post, 2. Februar 2011

Lovforslaget - The House bill HB2467 – kan læses på websitet for Virginias lovgivende forsamling

Tidligere artikler om ABA-behandling i Virginia:
Den niende ABA-skole
Forældre vinder retssag
Første offentlige ABA-tilbud for børn med autisme
Information om adfærdsanalyse til militærfolk
Stock car race til fordel for børn med autisme
Koncert til fordel for 3-årigs behandling
Tre ABA-skoler i Virginia
Skolebestyrelse afviser forslag om decentral ABA-skole
Decentraliseret ABA-skole til 60 børn møder modstand
Forældre opretter endnu en ABA-skole
Fundraising til ABA-skole

Redaktionen /04.02.2011