QUEBEC, CANADA

Forsker kritiserer ensidigt fokus på ABA

Michelle Dawson, som selv har højtfungerende autisme og som er ansat som autismeforsker på University of Montreal, har igennem en årrække været en ivrig kritiker af ABA-behandling af børn med autisme (læs artiklen Godt Einstein ikke fik ABA-behandling). Til den canadiske tv-station CBC udtaler hun, at den store fokus på anvendt adfærdsanalyse virker som en barriere imod god autismeforskning.

Hun siger, at den forskningsmæssige dokumentation for ABA er mangelfuld. »Anvendt adfærdsanalyse har det problem, at forældre af alle og enhver bliver fortalt, at hvis deres barn med autisme ikke får denne intervention inden en bestemt alder, så er det bare ærgerligt, barnet er fortabt og bliver opgivet. Der bliver anvendt nogle horrible udtryk til at beskrive personer med autisme, der ikke får ABA-behandling, så det er meget skræmmende«, siger hun.

Hun kritiserer også, at ABA-behandling ikke tager sigte på at optimere trivsel hos personer med autisme. »ABA er ikke styret af videnskab eller etik. Det er bare effektiv lobbying fra nogle folk. Herunder folk, som har konfliktende interesser eller som bare er troende. De har en meget stærk tro på denne tilgang, eller har markante synspunkter på mennesker med autisme; synspunkter, som ikke nødvendigvis er funderet i videnskab eller etik«, siger hun.

CBC har forgæves forsøgt at få en kommentar fra sundhedsmyndighederne i Quebec, som finansierer ABA-behandling i provinsen og som fører en politik, der fremmer brugen af ABA-behandling til småbørn med autisme.

Kilde: CBC News, 24. januar 2011

Læs om Michelle Dawson på Wikipedia
Michelle Dawsons website

TIdligere artikler om ABA-behandling i Quebec:
Nyt center tilbyder ABA-behandling
Dom giver håb for forældre til børn med autisme

Redaktionen/ 23.03.2011