CALIFORNIEN, USA

To forsikringsselskaber godkender ABA som autismebehandling

To af de største forsikringsselskaber i Californien har nu godkendt ABA som autismebehandling og vil fremover betale for ABA-behandling til mange tusinde børn med autisme. Tidligere har de samme selskaber fastholdt, at ABA-intervention ikke er en medicinsk nødvendig behandling og derfor ikke har kunnet dækkes af sundhedsforsikringer.

De to forsikringsselskaber - Blue Shield of California og Anthem Blue Cross – er igennem længere tid blevet presset af de statslige myndigheder til at godkende ABA-behandling som en del af deres forsikringstilbud. Men hidtil har selskaberne fastholdt, ABA-behandling ikke er en medicinsk behandling og at behandlingen ikke udføres af sundhedspersonale. ABA-behandling er pædagogisk behandling og bør – ifølge forsikringsselskaberne – betales af skolesystemet. Men nu har selskaberne i første omgang accepteret, at betale for den indledende ABA-behandling i mindst seks måneder.

Det sker efter at den statslige kontrolmyndighed - California Department of Managed Health Care – har truet selskaberne med økonomiske sanktioner, hvis de ikke retter sig efter den statslige lovgivning, som forpligter sundhedsforsikringer også at dække autismebehandling.

I følge aftalen mellem selskaberne og myndighederne skal selskaberne dække mindst seks måneder tidlig og intensiv ABA-behandling under forudsætning af, at behandlingen af sundhedsprofessionelle vurderes som medicinsk nødvendig. Det er også en forudsætning, at ABA-behandlingen leveres af eller superviseres af autoriserede fagfolk. En tilsvarende aftale med det største californiske forsikringsselskab – Kaiser Permanente – er på vej.

Lederen af California Department of Managed Health Care udtaler, at aftalen vil være en hjælp til de næsten 18.000 familier, der har børn med autisme. Han betegner aftalen som et vigtigt skridt hen imod udbedring af de mangler i autismebehandlingen, som findes i Californien.

Forældre til børn med autisme og leverandører af ABA-behandling er derimod meget kritiske over for aftalen. En autisme-aktivist siger til dagbladet Los Angeles Times, at aftalen er fyldt med huller, der gør det muligt for forsikringsselskaberne at krybe uden om dækning af ABA-behandling. En central del af aftalen præciserer, at ABA-behandling – for at kunne dækkes af sundhedsforsikringen – skal være udført af eller superviseret af autoriserede fagfolk. Men for øjeblikket eksisterer der ingen statslig autorisationsordning for adfærdsanalytikere. Der findes en certificeringsordning, der administreres af den private forening af adfærdsanalytikere - Behavior Analyst Certification Board ( BACB ) – men ingen statslig autorisation. Forsikringsselskaberne kan derfor stadig afvise, at dække ABA-behandling med henvisning til at behandlingen ikke leveres af autoriserede professionelle.

Darrell Steinberg, der er formand for senatets komité om autisme, siger, at kritikerne af aftalen formodentlig har ret i, at kun et fåtal af børn i realiteten vil få deres ABA-behandling betalt af forsikringsselskaberne. Han har derfor taget initiativ til lovgivning, der specifikt vil pålægge selskaberne at dække ABA-behandling til børn med autisme. Forsikringslovgivningen i Californien pålægger i dag selskaberne at ligestille psykiske lidelser med fysiske lidelser. Det betyder, at autisme – som er en psykisk diagnose – også skal dækkes af sundhedsforsikringer, men lovgivningen specificerer ikke hvilken type af behandling, der skal tilbydes. Det er baggrunden for at selskaberne hidtil har kunnet nægte at dække ABA-behandling.

En talsmand for Blue Shield of California – Tom Epstein – siger, at selskabet stadig ikke opfatter ABA-behandling som medicinsk nødvendig, og at selskabet derfor ikke er forpligtet til at dække ABA-behandling. Men selskabet har frivilligt accepteret at dække denne behandling, som forældre til børn med autisme mener, at deres børn har brug for, indtil det lovgivningsmæssigt eller i retssystemet bliver afklaret om ABA-behandling er medicinsk eller ej.

Kilder:
San Francisco Chronicle, 20. juli 2011
Los Angeles Times, 15. Juli 2011

Tidlilgere artikler om ABA i Californien:
Domstol stadfæster ankeafgørelse
Fire måneders intensivt forældrekursus
Selskaber slipper for at dække autismebehandling
Forældre lægger sag an imod forsikringsselskab
Overtrædelse af procedureregler straffes
Tidlige tegn på autisme kan spare senere behandling
Skoledistrikt må betale 1:1-træning som kompensation
Konfliktfyldt sag om integration og ABA
Eklektisk metode opfylder lovkrav om dokumenteret metode
78 mio. ekstra til forskning i ultratidlig intervention
Ny universitetsklinik
Børnehospital opretter forældrekurser
Udgifter til ABA refunderes
Medarbejdere overtager supervisionscenter
Kritik af benchmarking af børns udvikling
Offentlig investering for livet
Utilfredse forældre danner ny afdeling af FEAT
Ny forskning i tidlige og intensive interventioner
ABA-skole ekspanderer
Enkeltintegration betyder alt
Tidlig og intensiv intervention truer budgetter og giver konflikter
Dimissionsfest på ABA-skole
10-årig dreng får bevilget privat ABA-skolegang
BBC laver program om ABA-behandling
Alle børn med autisme skal tilbydes ABA-behandling

Redaktionen/22.07.2011