NORDIRLAND

Tidlig screening og intervention i Skåne


Lunds Universitets logo
Mellem 8.000 og 10.000 skånske børn skal screenes for tidlige tegn på autisme som et led i et større forskningsprojekt ved Lunds Universitet. Screeningen skal gennemføres af særligt uddannede børnesygeplejersker i forbindelse med børnenes 30-måneders kontrolbesøg på Barnavårdscentralerna – tidlige sundhedscheck for alle børn i Sverige. 30 børn, der diagnosticeres med autismespektrumforstyrrelser, skal indgå i en intensiv og tidlig intervention baseret på anvendt adfærdsanalyse og sammenlignes med to kontrolgrupper.

Projektet gennemføres af en forskergruppe med bl.a. psykologen Nils Haglund, som er ph.d.-studerende ved børne- og ungdomspsykiatrien ved Lunds Universitetshospital. Han siger, at man tidligere har manglet viden om nytten af tidlig behandling af autisme. Derfor har det ikke været vigtigt, at stille tidlige diagnoser, og de fleste børn er først blevet diagnosticeret ved ca. fem-årsalderen. Nu er der derimod forskning, som dokumenterer at tidlig, intensiv behandling for autisme kan give gode effekter. Derfor bliver det også vigtigt med tidlige diagnoser.

»Hvis vi får mistanke om autisme når børnene er under tre år gamle, og hvis yderligere undersøgelser bekræfter en autismediagnose, så kan behandlingsprogrammet sættes i gang allerede inden børnene fylder tre år. Det handler først og fremmest om at træne deres kommunikation og hindre, at de bliver alt for lukkede i sig selv«, siger Nils Haglund.

Screeningen bliver udført af specialuddannede sygeplejersker ved Barnavårdscentralerna i Malmö, Trelleborg, Svedale og Vellinge i forbindelse med det sædvanlige 30-måneders sundhedscheck. Som screeningsinstrument anvendes et særligt udviklet observationsskema. Indtil videre har man screenet 6-700 børn og har fundet 5-6 børn, der er sendt videre til udredning på en børnepsykiatrisk klinik. Formålet med screeningen er at fange børn med også mildere former for autismespektrumforstyrrelser – de tilfælde, der i dag ofte bliver overset eller først opdaget sent.

Behandlingsprogrammet omfatter 15 timers intervention om ugen i daginstitutionen og omkring 10 timer i hjemmet. Nils Haglund og hans medarbejdere uddanner både forældrene og de involverede fagfolk i de metoder, der skal anvendes, og de har også regelmæssige supervisionsmøder med forældre og daginstitutionens personale.

Interventionen er baseret på de anbefalinger, som i 2004 blev udgivet af Föreningen Sveriges Habiliteringschefer i 2004 (se artiklen Svensk ekspertgruppe anbefaler ABA). Det er et ABA-behandlingsprogram, som har været anvendt i Skåne inden for Barn- och ungdomshabiliteringen i de seneste 6-7 år, og som er influeret af ABA-varianten Early Start Denver Model (ESDM) (læs om ESDM på ABAforum.dk)

Ifølge forskningsplanen skal børnene i undersøgelsesgruppen modtage intervention i en 2-årig periode. Desuden indgår to kontrolgrupper: en gruppe af børn, der først modtager intervention i 5-6 års alderen og en gruppe bestående af børn, der ikke modtager en ABA-baseret, systematisk behandling. I hver gruppe indgår 30 børn. Efter afslutningen af interventionerne bliver der udført en uafhængig udredning af børnene, og efter yderligere to år foretages en opfølgning af langtidseffekterne.

 

Læs projektbeskrivelse på Lunds Universitets website

Kilde: Pressemeddelelse fra Lunds Universitet, 9.11.2011

Tidligere artikler om ABA-behandling i Sverige:
Svensk ekspertgruppe anbefaler ABA
Store gevinster ved tidlig, intensiv adfærdsterapi
ABA-behandling til 20 nye børn i Stockholm
Evaluering af ABA-projekt i Stockholm

Redaktionen / 29.11.2011