CALIFORNIEN, USA

Dr. Jerry Shook 1948 - 2011

Adfærdsanalytikeren og direktør for Behavior Analyst Certification Board (BACB), Dr. Gerald L. Shook – kaldet Jerry – er død i en alder af 63 år. Jerry Shook var stifter af BACB, der certificerer adfærdsanalytikere. Han var den ledende kraft i at få anerkendt anvendt adfærdsanalyse som et selvstændigt fag og i at få hævet kvalifikationskravene til fagfolk, der praktiserer anvendt adfærdsanalyse.

Jerry Shook var uddannet på Western Michigan University. Hans mastergrad i eksperimentel psykologi er fra 1975 og i 1981 blev han ph.d. i psykologi med speciale i anvendt adfærdsanalyse. Hans ph.d.-afhandling - The Effects Of Rules And Videotape Training On Complex Observation Skills – er en undersøgelse af hvordan video kan anvendes til at styrke fagfolks evne til at observere adfærd hos børn.

Jerry Shook arbejdede i starten af sin karriere i Florida, hvor han var initiativtager til den første statslige certificering af adfærdsanalytikere. I slutningen af 1990’erne blev denne certificering gjort national og international i kraft af Behavior Analyst Certification Board, som Jerry Shook oprettede sammen med et lille antal kolleger. Han var direktør for Behavior Analyst Certification Board indtil sin død, og det er i høj grad hans fortjeneste, at certificering af adfærdsanalytikere i dag er bredt anerkendt – ikke alene i USA, men også de fleste vestlige lande, hvor adfærdsanalyse findes som profession.

I løbet af de seneste 13 år er der blevet certificeret 10.000 fagfolk fra 50 forskellige lande som adfærdsanalytikere, mere end 200 universiteter har fået godkendt deres bachelor- og masteruddannelser i ABA, og det er i dag muligt at tage den teoretiske certificerings-eksamen mere end 350 steder i verden og online. Den eksamen, som man skal bestå for at blive certificeret, er oprindelig udformet af Jerry Shook.

Jerry Shook har skrevet en række artikler om efteruddannelse og certificering af adfærdsanalytikere. I det seneste nummer af nyhedsbrevet Science in Autism Treatment har kolleger skrevet om Jerry Shooks betydning for udviklingen af adfærdsanalyse som fag. Artiklerne er skrevet i anledning af hans pensionering som direktør for BACB, og er altså skrevet inden han døde den 11. november 2011.

Udvalgte publikationer af Jerry Shook

Shook, G. L., & Favell, J. E.
The Behavior Analyst Certification Board and the Profession of Behavior Analysis.
Behavior Analysis in Practice, 2008; 1 (1).

Shook G.L..
An examination of the integrity and future of the behavior analyst certification board credentials.
Behavior Modification . 2005; 29(3):562-74.

Shook G.L., Ala'i-Rosales S, Glenn S.S.
Training and certifying behavior analysts.
Behavior Modification. 2002; 26(1):27-48.

Shook, G. L., Hartsfield, F., & Hemingway, M.
Essential content for training behavior analysis practitioners.
The Behavior Analyst, 1996, 18 , 83-91.

Shook, G. L., & Favell, J. E.
Identifying Qualified Professionals in Behavior Analysis.
In C. Maurice, G. Green & S. C. Luce (Eds.),
Behavioral Intervention for Young Children with Autism (pp. 221-229). Austin, TX: pro-ed. 1996.

Johnston J.M., Shook G.L.
Model for the statewide delivery of programming services.
Mental Retardation . 1993; 31(3):127-39.

Sainato D.M., Maheady L, Shook G.L.
The effects of a classroom manager role on the social interaction patterns and social status of withdrawn kindergarten students.
Journal of Applied Behavior Analysis . 1986; 19(2):187-95.

The Effects Of Rules And Videotape Training On Complex Observation Skills
by Shook, Gerald Lyn, Ph.D. dissertaion, Western Michigan University, 1981

 

 

 

 

 

Joi Bay16.11.2011