CALIFORNIEN, USA

Reviderede anbefalinger fra National Institute of Mental Health


National Institute of Mental Health (NIMH) i USA har revideret deres vejledning til forældre - A Parent’s Guide to Autism Spectrum Disorder. Vejledningen indeholder information om symptomer på autisme, diagnosticering af autismespektrumforstyrrelser samt behandlingsmuligheder. I den nye udgave af vejledningen fremhæves ABA-behandling stadig som den bedst dokumenterede pædagogiske behandling af børn med autisme.

Til forskel fra den tidligere udgave fra 2007 er anbefalingerne om behandling af autisme nu mere detaljerede og de nævner ikke alene anvendt adfærdsanalyse generelt, men fremhæver en række forskellige ABA-modeller: Discrete Trial Teaching, Verbal Behavior, Pivotal Response Training samt Early Start Denver Model.

Om behandlingsmulighederne for børn med autisme står der i vejledningen, at selv om der endnu ikke eksisterer en egentlig behandling, så kan en kombination af tidlig intervention, medicinsk behandling og skolebaseret intervention i høj grad reducere autismesymptomerne og forøge børnenes evner til at lære nye færdigheder.

I følge vejledningen har forskning vist, at intensiv adfærdsanalytisk behandling i vuggestue- eller børnehavealderen kan forbedre kognitive og sproglige færdigheder hos småbørn med autismespektrumforstyrrelser. Der henvises desuden til den oversigt over elementer i effektive, tidlige interventioner, som er udarbejdet af American Academy of Pediatrics. Disse elementer indbefatter

I vejledningen understreges behovet for en læreplan, der fokuserer på

Ifølge vejledningen er anvendt adfærdsanalyse – ABA – en alment accepteret behandlingsform. Målet for ABA er at forme og forstærke nye former for adfærd – fx at lære at tale og lege - samt at reducere uønsket adfærd. ABA, som kan omfatte intensiv 1:1-træning i op til 40 timer om ugen, har inspireret udviklingen af aldre, tilsvarende interventioner, der forsøger at hjælpe børn med ASF til at udvikle deres potentialer. Disse ABA-baserede interventioner omfatter bl.a.

Vejledningen fremhæver også Early Start Denver Model (ESDM) – en adfærdsanalytisk model, der inkorporerer relationspsykologi. ESDM udvikler kommunikation, kognition, sprog og andre sociale færdigheder og søger at begrænse atypisk adfærd. Denne udviklingspsykologiske og relationsbaserede model kan praktiseres i naturlige omgivelser.

For børn under tre år vil disse interventioner typisk bliver udført i barnets hjem eller i daginstitutioner. Eftersom forældre er barnets tidligste lærere, retter flere af programmerne opmærksomhed imod at oplære forældre til at gennemføre behandlingen i hjemmet.

Elever med autismespektrumforstyrrelser kan have fordel af sociale træningsprogrammer. Disse er i mindre grad forskningsmæssigt dokumenterede, men de forsøger at forøge de færdigheder, der er nødvendige for at skabe positive sociale relationer og forhindre negative reaktioner. En af disse modeller nævnes - Children's Friendship Training – som fokuserer på at forbedre børns evne til at samtale og interagere, og lærer dem, hvordan man etablerer venskaber og at reagere hensigtsmæssig på drillerier.

National Institute of Mental Health. (2011). A Parent’s Guide to Autism Spectrum Disorder. Bethesda, MD: National Institute of Mental Health.

Læs hele publikationen på websitet for National Institute of Mental Health

National Institute of Mental Health (NIMH) i USA er et føderalt center for forskning i og formidling om mentale lidelser og handicaps. National Institute of Mental Health bedriver egen forskning, bevilger støtte til andres forskning samt formidler information om mentale lidelser til fagfolk og til offentligheden.

 

Joi Bay/07.12.2011