IRLAND

Institute for Child Development i Polen

I det seneste nummer af nyhedsbrevet EABA Newsletter giver den polske psykolog Anna Budzinska en personlig beretning om, hvordan ABA er blevet introduceret i Polen. Hun er efteruddannet i ABA i både Norge og USA og har etableret en aflægger af det amerikanske Princeton Child Development Institute i Gdańsk. I løbet af 15 år er anvendt adfærdsanalyse blevet bredt anerkendt i Polen og der er stor interesse fra forældre og fagfolk for at få etableret flere ABA-tilbud i Polen.

Anna Budzinska blev uddannet som psykolog i Polen i 1993 og arbejdede på daværende tidspunkt på et traditionelt center for børn med autisme. På trods af de gode viljer og de mange metoder, som blev taget i anvendelse, var resultaterne meget begrænsede, og mens børnene med autisme blev ældre voksende deres problemadfærd. For Anna Budzinska blev et besøg af to norske adfærdsanalytikere en øjenåbner, og hun besluttede at efteruddanne sig i ABA.

I første omgang tog Anna Budzinska til Norge, hvor hun læste på universitetet i Oslo samtidig med at hun havde praktik hos TIPO – det daværende Tidlig Intervensjons Prosjektet i Oslo. I 1996 blev det første ABA-tilbud i Polen startet af Anna Budzinska, og selv om der i starten var stor skepsis blandt andre fagfolk, så dokumenterede tilbuddets resultater efterhånden metodens berettigelse.

I år 2000 tog Anna Budzinska på et 6 ugers studieophold ved Princeton Child Development Institute (PCDI) - et af de ældste og mest velrennomerede adfærdsanalytiske behandlingscentre i USA. Senere har hun tilbragt et helt år som ’føl’ på Princeton Child Development Institute, og i 2005 kunne hun oprette Institute for Child Development i Gdańsk (IWRD) – den første europæiske aflægger af Princeton Child Development Institute.

I 2006 skrev Anna Budzinska den første polske adfærdsanalytiske ph.d.-afhandling om anvendt adfærdsanalyse til børn med autisme, og hun har skrevet den første lærebog om ABA på polsk. Hun er nu leder af Institute for Child Development i Gdańsk, der har udviklet sig til et vigtigt polsk ressorucecenter om anvendt adfærdsanalyse. De afholder bl.a. et årligt symposium, hvor mere end 200 fagfolk deltager.

Sideløbende med denne udvikling har Warsaw School of Social Psychology (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oprettet en adfærdsanalytisk universitetsuddannelse, der er anerkendt af Behavior Analysis Certification Board, og som betyder, at der kan uddannes certificerede adfærdsanalytikere i Polen.

Institute for Child Development i Gdańsk har webadressen http://www.iwrd.pl/en/

Warsaw School of Social Psychology har webadressen http://www.swps.pl/

Kilde: EABA Newsletter, vol. 2 no. 1

 

 

 

Redaktionen /10.02.2012