ONTARIO, CANADA

Tilbud til børn på venteliste

En mor til to drenge med autisme i Ontario har taget initiativ til et behandlingstilbud for børn, der står på venteliste til provinsens ABA-tilbud. Der er mangel på pladser i provinsens gratis ABA-tilbud, så derfor bliver nye børn placeret på en venteliste, indtil der er ledige pladser. Denne ventetid begrænser børnenes udviklingsmuligheder og det er baggrunden for det nye initiativ.

Initiativtageren til venteliste-programmet er Anne Ferrelli, som selv er mor til to drenge med autisme. Da de blev diagnosticeret var der ikke plads i et offentligt ABA-tilbud, og familien havde på daværende tidspunkt ikke råd til at betale for et privat ABA-tilbud, der kan koste op mod CA$ 30.000 om året (170.000 DKK). For ikke at andre familier skal komme i den samme situation har hun oprettet foreningen Bursary of Hope for Autisme (Stipendier til håb for autisme). Foreningen hjælper forældre i gang med billige former for adfærdsanalytisk intervention i ventetiden på en fuldt finansieret, offentlige ABA-plads.

Bursary of Hope for Autisme bliver drevet af frivillige studerende fra ABA-uddannelsen ved McMaster University og bliver organiseret af ABA-centeret Behaviour Institute, som har afdelinger i Hamilton og i Toronto. De studerende bliver efteruddannet og arbejder under ledelse af certificerede adfærdsanalytikere fra Behaviour Institute. På den måde er det muligt at holde prisen for et seks-måneders ABA-tilbud på omkring CA$ 9.000 (51.000 DKK). Formålet er at give både barnet og forældrene et grundlag for den fortsatte ABA-træning, mens de står på ventelisten. Det er planene, at Behavior Institute kun skal supervisere i seks måneder. I løbet af denne periode vil forældrene lære selv at administrere et hjemmetræningsprogram til deres eget barn.

Bursary of Hope for Autisme er ikke tænkt som et alternativ til et offentligt ABA-tilbud. Det er mindre intensivt og antallet af timer er lavere, men det hjælper til med at udfylde ventetiden og kan bidrage til, at barnets færdigheder ikke yderligere svækkes. Udgifterne dækkes dels af forældrebetaling og dels af indsamlede midler.

Læs om Bursary of Hope for Autisme på websitet Behaviour Institute.

Kilde: Hamilton Mountain News, 29. februar 2012

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Børn skal bestå test for fortsat behandling
Enlig protest imod manglende behandling
ABA-tilbud til voksne med autisme
Højesteret afviser ankesag
Ny konflikt mellem forældre og politikere
Venteliste splitter familie
Forældre fortsætter kampen i højesteret
Økonomiske problemer betyder stop for nye ABA-tilbud
Sultestrejke slut
Far sultestrejker for at få ABA-behandling til søn
ABA-pædagoger forbydes at arbejde i skoler
Canadas største skoledistrikt køber online ABA-vejledning
Far til dreng med autisme stiller op til valget
Plan for adfærdsanalytisk undervisning til alle skolebørn med autisme
Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 07.03.2012