FLORIDA, USA

Dom giver fattige børn adgang til ABA-intervention

En føderal domstol har givet tre mindrebemidlede børn med autisme i Florida ret til at få dækket ABA-intervention af den offentlige sundhedsforsikring Medicaid. Dommen forventes at få virkning for Floridas 8.000 børn med autisme, der ikke er dækket af private forsikringer, men staten vil sandsynligvis forsøge at få dommen omstødt ved en højere retsinstans.

Agency for Health Care Administration er blevet pålagt at betale ABA-behandling til mindrebemidlede

I mange amerikanske stater er ABA-intervention ikke et offentligt tilbud til alle børn med autisme, men er begrænset til de børn, hvis forældre har en sundhedsforsikring, der betaler for interventionen. Eftersom sundhedsforsikring normalt betales af arbejdsgivere til bedrelønnede medarbejdere som en del af lønpakken, så betyder det samtidig at mange lavtlønnede, ansatte i mindre virksomheder og især folk uden for arbejdsmarkedet ikke har sundhedsforsikring. Børn af sådanne forældre er derfor i disse stater udelukket fra ABA-intervention. Men en dom fra Florida kan åbne op for, at mindrebemidlede uden privat sundhedsforsikring kan få dækket udgifterne til ABA-intervention via Medicaid-systemet.

Medicaid er en offentlig sundhedsforsikring, som omfatter visse lavindkomstfamilier og deres børn, hvis de opfylder adgangskravene, som ikke alene drejer sig om lave indkomster, men også en række sociale faktorer – bl.a. handicap. Børn med autisme eller andre udviklingsforstyrrelser vil derfor normalt være omfattet af Medicaid hvis deres forældre ikke har en privat sundhedsforsikring. Hidtil har Medicaid ikke dækket udgifter til tidlig og intensiv adfærdsanalytisk intervention, men det kan ændre sig efter at en føderal domstol har pålagt Medicaid i Florida at betale for ABA-intervention for en 6-årig dreng og to andre børn med autisme.

Sagen drejer sig om den 6-årige Karl Gonzales hvis mor sammen med to andre forældrepar har anlagt sagen imod staten Floridas Agency for Health Care Administration. Sagen er blevet behandlet af en føderal domstol, som nu har pålagt staten at levere, betale for og godkende anvendt adfærdsanalyse som behandling til de tre børn. Det fremgår af dommen, at staten skal informere udbydere af ABA-intervention og sundhedsvæsenet om de nye behandlingsmuligheder for børn, hvis forældre ikke har en privat sundhedsforsikring.

I dommen skriver dommer Joan Lenard bl.a., at hvis disse børn ikke modtager ABA-intervention i deres tidlige barndom, så vil disse børn for altid blive sprogligt og adfærdsmæssigt funktionshæmmede.

Advokaten Miriam Harmatz, som repræsenterede de tre familier, siger til tv-stationen NBC Miami, at dommen vil få betydning for de 8.000 børn med autisme i Florida, der ikke er dækket af en privat sundhedsforsikring. Ingen børn med autisme vil fremover blive svigtet, siger hun. Også fattige børn vil have adgang til den samme effektive behandling som børn med sundhedsforsikringer. Selv om ABA-intervention koster op til US$ 2.000 om ugen (11.300 DKK), så vil skatteyderne i Florida på sigt spare mange penge eftersom mange flere børn med autisme vil blive i stand til at bidrage med arbejde og skattebetalinger efter de har fået ABA-intervention, siger advokaten.

Susan Suarez, som er leder af ABA-centeret Eden Autism Services Florida siger, at selv om dommen er klar og tydelig, så kan der opstå en række problemer. Staten kan sætte timebetalingen meget lavt og kan begrænse antallet af interventionstimer, og i så tilfælde vil ABA-interventionen ikke have en påstående effekt.

Agency for Health Care Administration (AHCA), som administrerer Medicaid i Florida, vil sandsynligvis anke dommen til næste instans - 11th U.S. Circuit Court of Appeals.Agency for Health Care Administration er begyndt at iværksætte de instrukser, som dommen pålægger dem, men en talsperson siger til en lokal nyhedstjeneste, at en anke er meget sandsynlig. Ifølge Michelle Dahnke fra AHCA er det alment accepteret af domstolene, at stater kan nægte at dække ikke-dokumenterede og eksperimentelle behandlinger, og ABA-intervention er netop en sådan eksperimentel behandling.

Kilder:
News-Press, 5. april 2012
Naples Daily, 7. april 2012
Channel 6 NBC Miami, 28. marts 2012

Tidligere artikler om ABA-behandling i Florida
Samarbejde mellem universitet og behandlingscenter
Ny ABA-skole samler penge ind
Florida vedtager forsikringsbetalt behandling
Guvernør støtter lovforslag om forsikringsbetalt behandling
ABA-skole i Florida
Hope Center bliver statsanerkendt
Privat behandling endte i fallit
Autismeforening støtter ABA

Interview med initiativtager til Victory School
ABA-skole godkendes som støtteberettiget skole

Redaktionen/ 10.04.2012