PENNSYLVANIA, USA

Forskere og praktikere til fælles konference

ABA Internationals 39. årlige konference holdes i Minneapolis

ABA International – som er den internationale forening for adfærdsanalytikere – afholder i slutningen af maj måned sin 39. årlige konference. I år holdes konferencen i Minneapolis i staten Minnesota. 4.500 adfærdsanalytikere fra mere end 40 forskellige lande deltager. Deltagerne er forskere, studerende og praktikere, som her får mulighed for at fremlægge og diskutere data fra adfærdsanalytiske interventioner – hvad enten det er forskningsprojekter eller resultater fra praktisk arbejde. Autisme er det største enkeltområde på konferencen.

På konferencen er mange anvendelsesområder for adfærdsanalyse repræsenteret. Autismeinterventioner er det største enkeltområde. Mere end 80 sessioner fokuserer på autisme, og i hver session er der oftest tre oplæg – dvs. 240 mundtlige præsentationer. Hertil kommer flere hundrede skriftlige og grafiske præsentationer i form af de såkaldte poster-fremlæggelser. Andre hovedområder for adfærdsanalyse er udviklingshæmning, adfærdsmedicin, adfærdsanalyse i uddannelsessystemet, organisationsadfærd samt verbal adfærd.

På den årige ABA International konference fremlægger både forskere og praktikere deres data og analyser af data. Som fagområde er anvendt adfærdsanalyse karakteriseret af et meget tæt samarbejde mellem forskere og praktikere. Forskere og praktisere er fælles om den eksperimentelle tilgang til adfærd: man afprøver forskellige interventioner ved at manipulere med omgivelserne eller ændre på konsekvenser af adfærden. Når der systematisk tages data, bliver der skabt et grundlag for at dokumentere og diskutere effekter af forskellige former for intervention. På ABAI-konferencen kommer dette fællesskab omkring adfærdsmæssige eksperimenter til udtryk i, at der ikke er et traditionelt skel mellem universitetsforskere og praktikere. I andre sammenhænge er det ofte praktikere, der nøjes med at formidle erfaringer, mens forskere fokuserer på data og teorier. Men sådan er det ikke nødvendigvis til ABAIs konference, hvor man er fælles om en stærk data-orientering, og hvor mange praktikere – i kraft af deres grunduddannelse – har forskningsmæssige forudsætninger for at indsamle og analysere data på en kvalificeret måde.

De største private, amerikanske ABA-centre, som ofte har flere hundrede ansatte, har egne forskningsafdelinger, og forskning indgår som en del af deres personaleudvikling. Og de fleste ABA-centre og skoler i USA har samarbejdsaftaler med lokale universiteter om efteruddannelse af deres personale, og de fungerer samtidig som praktiksteder for studerende, der læser til adfærdsanalytikere. Studerende, der er i praktik, ender ofte med at indsamle data på praktikstedet, og skrive afhandling om interventioner, de har afprøvet på deres praktiksted. Også på den måde er der en tæt sammenhæng mellem universitetsforskning og den praktiske anvendelse af adfærdsanalyse.

Den årlige konference fungerer også om en efteruddannelse for certificerede adfærdsanalytikere. På verdensplan er der mere end 13.000 certificerede adfærdsanalytikere, og de skal vedligeholde deres certificering. For at opretholde og få forlænget sin certificering skal adfærdsanalytikere deltage i godkendt efteruddannelse, og ABA Internationals konference er en sådan efteruddannelsesmulighed. Dette efteruddannelsessystem betyder, at praktikere kan holde sig orienteret om de nyeste forskningsresultater.

Læs om ABA Internationals 39. årlige konference

 


Joi Bay /27.05.2013