PENNSYLVANIA, USA

Et adfærdsanalytisk supermarked

ABA Internationals 39. årlige konference holdes i Minneapolis

Den igangværende ABA-konference i Minneapolis handler ikke kun om at formidle forskning og praktiske erfaringer, men er også en markedsplads for anvendt adfærdsanalyse. Supervisionscentre, firmaer og universiteter annoncerer deres ydelser og produkter. Forlag sælger adfærdsanalytisk litteratur og nyuddannede finder arbejde.

Markedspladsen er først og fremmest et stort udstillingsområde, hvor mere end 50 forskellige firmaer, universiteter og udbydere gør opmærksom på deres produkter og ydelser. I USA er anvendt adfærdsanalyse et stort og voksende markedsområde. Der er mere end 13.000 certificerede adfærdsanalytikere – langt hovedparten er fra Nordamerika – og de største ABA-centre har flere hundrede ansatte. I USA er ABA-intervention efterhånden blevet et stort forretningsområde, hvor de største udbydere har ekspanderet kraftigt både geografisk og målgruppemæssigt, og i nogle tilfælde giver intervention til flere tusinde af børn, unge og voksne: i hjemmet, i førskoler, i skoler og på institutioner.. Der er meget langt fra de individuelle supervisorer eller små supervisor-centre, vi kender i Europa til de store og professionelle virksomheder, der findes nogle steder i USA.

De produkter, der fremvises på udstillingsområdet, er bl.a. universitetsuddannelser i ABA, efteruddannelse i ABA og forberedelseskurser til certificeringseksamen. Konkurrencen mellem universiteter om studerende er benhård, og ABAIs konference er et godt sted at gøre opmærksom på universiteternes særlige uddannelsestilbud. I USA er en certificering som adfærdsanalytiker efterhånden en forudsætning for, at man kan arbejde med ABA-intervention, og supervisionscentrene vil sende de medarbejdere, der endnu ikke har en certificering, til universiteter, der tilbyder uddannelser, godkendt som forberedelse til en certificering som adfærdsanalytikere. Der er nu 215 universiteter, der uddanner adfærdsanalytikere på master- eller bachelorniveau – de fleste i USA.

Certificeringseksamen er kendt for at være svær at bestå – også selv om man har en nylig mastergrad i adfærdsanalyse – og dumpeprocenten er over 50. Derfor er der et voksende marked for forberedelseskurser, hvor mere eller mindre seriøse private udbydere tilbyder at manuducere i pensum inden eksamen.

Et andet voksende markedsområde er materialer til adfærdsanalytisk intervention. Det er fx udredningsmaterialer, tests, programmer og curricula, træningsmaterialer og redskaber til observationer og dataregistrering - ofte samlet i ’pakker’, som købes samlet. Som regel er disse materialer bundet til ’skyen’ – det vil sige, at man abonnerer på ressourcer og lagringsplads på et websted, man skal betale for hver klient, og abonnementet skal fornyes årligt. Priser på US$ 50 – 100 om året per barn er ikke usædvanlige. Det kan de kommercielle udbydere af ABA-tilbud betale, men mange offentlige ABA-tilbud og forældre til børn med autisme har ikke råd til at betale disse priser, og der er også bekymring for, hvad der sker med data, hvis man ikke fornyer sit abonnement (kan data overhovedet tages ud af ’skyen’) eller hvis firmaet går konkurs. .

ABAIs konference fungerer også som en jobbørs. Studerende, som er ved at være færdige med deres uddannelse, har her mulighed for at sælge deres færdigheder til potentielle arbejdsgivere. Og supervisionscentre, der ekspanderer eller af andre grunde har brug for kvalificerede adfærdsanalytikere kan på konferencen afsøge mulighederne blandt de næsten-færdige studerende. Det er ikke kun uformelle møder mellem jobsøgende og arbejdsgivere – i løbet af konferencen bliver der gennemført i massevis af egentlige jobinterviews, og indgået betingede ansættelseskontrakter; betinget af, at den studerende består sin eksamen og bliver certificeret.

Endelig er der på konferencen et bogmarked. Litteraturen om anvendt adfærdsanalyse er efterhånden omfattende, og på bogmarkedet har man mulighed for at få et godt og enestående overblik over den nyeste litteratur. Mere end 1000 forskellige bøger – alle om forskellige aspekter af adfærdsanalyse – er til salg. Og det er selvfølgelig også muligt at få sin nyerhvervede bog signeret af forfatteren – med en personlig hilsen.

Læs om ABA Internationals 39. årlige konference

 


Joi Bay /29.05.2013