May Institute - A Closer LookAdfærdsanalytiske råd om sommerferien


For børn med autisme kan sommerperioden give en række problemer – især fordi de daglige rutiner bliver ændret. Adfærdsanalytikeren Erica Kearney fra May Institute har skrevet en række gode råd om, hvordan man som forældre kan gøre sommerferiens ændringer i rutiner og skemaer mere tålelige for et barn med autisme.

Det største problem for de fleste børn med autisme er afbrydelsen af de daglige rutiner i skolegang og fritidstilbud. Det er de færreste daginstitutioner eller skoler, der tilbyder 12 måneders træning eller undervisning, og ofte er ikke alene skemaet, men også personalet ændret i sommerperioden – fordi det faste personale har ferie og bliver erstattet af skiftende vikarer.

Erica Kearney foreslår dels, at man forbereder sit barn med autisme på disse ændringer og dels, at man forbereder vikarierende personale på barnets med autismes særlige behov. Hun anbefaler i den forbindelse at man skriver et ’handout’, som kan udleveres til nye personaler, der ikke kender barnet. Heri skal man gøre opmærksom på vigtige ting om barnet – hvad barnet kan lide, ikke kan lide, eventuelle allergier og barnets måde at kommunikere sine behov og følelser på.

Desuden bør man forberede barnet på sommerperiodens ændringer. Det er vigtigt, at barnet er vidende om nye sommerrutiner. Scripts og piktogrammer kan være nyttige til at skitsere processer – både de små dagligdags processer og de større processer, som er særlige for sommerperioden. Men de børn, der har lært den adfærdsanalytiske metode ’activity schedules’ – aktivitetsbøger på dansk – vil have særlige muligheder for at forstå og følge med i kommende begivenheder: en udflugt eller en sommerferie.

Også forberedelse i form af fortræning – ’priming’ -  eller forberedelse i form af besøg på nye lokaliteter kan være nyttige. Erica Kearney anbefaler at man – hvis det er muligt – tager barnet på en kort visit til nye lokaliteter, inden man tager afsted sammen med en større gruppe af personer – fx familien.

Kearney omtaler også de problemer, som nogle børn med autisme har med hypersensitivitet over for kropslige berøringer, hvorfor påsmøring af solcreme kan være anledning til konflikter. Hun anbefaler, at man i sådanne situationer viser barnet en dvd-film mens man påfører solcremen og at man – hvis barnet protesterer – stopper filmen, indtil barnet igen er faldet til ro. Dvd-filmen fungerer som forstærker for solcremen, og forstærkeren fjernes, hvis barnet bliver uroligt.

Endelig nævner Kearney problemer med ændrede søvnrutiner om sommeren. Hun foreslår, at man bruger mørklægningsgardiner for at markere, at det er sengetid – på trods af de lyse aftener – og at man fastholder den daglige sengelægningsrutine på samme tidspunkt som uden for sommerperioden: bad, tandbørstning, nattøj og godnathistorie.

Kilde:
Erica Kearnye, ”Autism – A Closer Look: Summer Time”; May Institute, June 2013.


Joi Bay /04.07.2013