Psykolog-udmærkelse til adfærdsanalytiker

Richard M. Foxx er certificeret adfærdsanalytiker og professor i psykologi på Penn State University. Han får American Psychological Associations udmærkelse for sit arbejde med adfærdsanalyse og mental retardering.


Richard M. Foxx er blevet udpeget til at modtaget en udmærkelse fra den amerikanske psykologforening. Professor Foxx er især kendt for i 1973 at have skrevet den første manual i toilettræning af personer med mentale handicaps og for udviklingen af overkorrektion som adfærdsanalytisk procedure. Richard M. Foxx er professor i psykologi ved Penn State University og er certificeret adfærdsanalytiker.

Udmærkelsen hedder Award for Distinguished Professional Contributions to Applied Research og den gives til psykologer, hvis forskning har ført til vigtige opdagelser og innovative teknikker inden for psykologisk praksis. Professor Foxx får udmærkelsen for sit mangeårige arbejde med at etablere anvendt adfærdsanalyse og udviklingshandicap som en universitetspsykologisk disciplin.

Richard M. Foxx har offentliggjort mere end 130 videnskabelige artikler, skrevet eller redigeret 10 bøger og en række videofilm med instruktioner i adfærdsanalytiske teknikker. Han har især været interesseret i håndtering af problemadfærd hos personer med autisme og mental retardering, og to af hans bøger handler netop om, hvordan man adfærdsanalytisk fremmer nogle former for adfærd og hæmmer andre adfærdsformer (Richard M. Foxx, 1982a, 1982b). Den nyeste bog handler om adfærdsanalytisk behandling af spiseforstyrrelser (Williams & Foxx, 2007).

Uden for adfærdsanalytiske fagkredse vil Richard M. Foxx være mest kendt for sin og Nathan Azrins systematiske manual i toilettræning af personer med nedsatte mentale evner. Manualen udkom første gang i 1973 og hed dengang Toilet training the retarded (Richard M.  Foxx & Azrin, 1973), men er i senere udgaver blevet omdøbt til det mere politisk korrekte Toilet training persons with developmental disabilities. Manualen findes også i en lettilgængelig udgave rettet imod forældre (Azrin & Foxx, 1974).

I det adfærdsanalytiske miljø er Richard M. Foxx især kendt for at være ophavsmand til begrebet overkorrektion. Hans skrev første gang om overkorrektion i sin ph.d.-afhandling fra 1971 om begrænsning af selvstimulering (Richard M. Foxx, 1971), men har siden fulgt op med en lang række af videnskabelige undersøgelser af overkorrektion. Overkorrektion er en adfærdsanalytisk procedure til begrænsning af uhensigtsmæssig adfærd og styrkelse af en alternativ adfærd. Princippet i overkorrektion er - for det første - at den uønskede adfærd skal korrigeres, men også efterfølges af en positiv adfærd, der er direkte relateret til problemadfærden. Proceduren er bl.a. blevet anvendt til at adfærdsregulere manglende personlig renlighed, selvstimulerende og stereotyp adfærd, pica (spisning af uspiselige objekter), aggressioner imod søskende og forstyrrende adfærd i klassen.

Richard M. Foxx startede sin professionelle karriere som studerende og senere psykolog på et statshospital – Anna State Mental Hospital i Illinois. Statshospitaler var lukkede døgninstitutioner for sindssyge og mentalt retarderede, og de var præget af ganske hårdhændede metoder til kontrol af adfærd hos de institutionaliserede. Richard Foxx og andre progressive adfærdsanalytikere gjorde i 1960’erne og 70’erne et pionerarbejde med at erstatte brugen af fastspænding og medicinering med adfærdsmodificerende metoder. Richard Foxx har i sin efterfølgende forskning været præget af denne baggrund, og har flere gange i den videnskabelige litteratur mindet om, at selv om datidens brug af negative procedurer i adfærdsmodifikation i dag kan synes uetiske, så var de på daværende tidspunkt et stort fremskridt i forhold til metoder, der var fremherskende inden for åndssvageforsorgen i USA.

Richard M. Foxx har også engageret sig i debatten om brugen af aversiver i behandling af alvorlige former for problemadfærd – fx selvdestruktiv adfærd. I 1990’erne opstod der i det adfærdsanalytiske fagmiljø i USA heftige debatter for og imod brugen af aversiver. Denne debat resulterede i etableringen af den teoretiske retning, der kaldes Positive Behavior Support (PBS). Richard M. Foxx har flere gange blandet sig i denne debat og har bl.a. kritiseret, at Positive Behavior Support forsøger at frasige sig deres adfærdsanalytiske baggrund og markedsfører deres tilgang i opposition til ABA (Johnston, Foxx, Jacobson, Green, & Mulick, 2006). Han har også fremført, at Positive Behavior Support i højere grad er baseret på ideologi end på empirisk forskning, og har kritiseret Positive Behavior Support for at have urealistiske forventninger om, at alvorlige og farlige former for selvdestruktiv adfærd alene kan behandles med ikke-aversive, adfærdsanalytiske teknikker (Richard M. Foxx, 2005).

Udmærkelsen fra American Psychological Association føjer sig til en lang række af tidligere udmærkelser – heriblandt et æresmedlemsskab af den norske forening for adfærdsanalytikere - Norsk atferdsanalytisk forening (Nafo).


Referencer
Azrin, N. H., & Foxx, R. M. (1974). Toilet training in less than a day. New York: Simon and Schuster.

Foxx, R. M. (1971). The use of overcorrective procedures in eliminating self-stimulatory behaviors in a classroom for retarded children.  Ph.D. thesis, Southern Illinois University, Dept. of Guidance and Educational Psychology,, Carbondale, IL.  

Foxx, R. M. (1982a). Decreasing behaviors of severely retarded and autistic persons. Champaign, Ill.: Research Press.

Foxx, R. M. (1982b). Increasing behaviors of severely retarded and autistic persons. Champaign, Ill.: Research Press.

Foxx, R. M. (2005). Severe Aggressive and Self-Drestructive Behavior: The Myth of the Nonaversive Treatment of Severe Behavior. In J. W. Jacobson, R. M. Foxx & J. A. Mulick (Eds.), Controversial therapies for developmental disabilities fad, fashion, and science in professional practice (pp. 295-310). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Assoc.

Foxx, R. M., & Azrin, N. H. (1973). Toilet training the retarded; a rapid program for day and nighttime independent toileting. Champaign, Ill.: Research Press.

Johnston, J. M., Foxx, R. M., Jacobson, J. W., Green, G., & Mulick, J. A. (2006). Positive behavior support and applied behavior analysis. The Behavior analyst 29(1), 51-74.

Williams, K. E., & Foxx, R. M. (2007). Treating eating problems of children with autism spectrum disorders and developmental disabilities : interventions for professionals and parents. Austin, TX: PRO-ED.

Joi Bay /12.12.2013