NEW YORK, USA

Niende amerikanske stat indfører autorisation for adfærdsanalytikere


New York har som den niende stat i USA indført krav om autorisation for adfærdsanalytikere. Autorisationen betyder, at kun godkendte adfærdsanalytikere fremover kan praktisere offentligt betalt ABA i staten New York. Autorisationsordningen indebærer også, at adfærdsanalyse nu er en beskyttet profession – i lighed med læger og psykologer - og at adfærdsanalytikere nu kan påtage sig behandlingsansvar.

I snart 15 år har der i USA – og efterhånden også i store dele af den vestlige verden – eksisteret en certificering af adfærdsanalytikere. Certificeringen betyder, at adfærdsanalytikere skal leve op til bestemte minimums kvalifikationskrav for at kunne få og opretholde deres certificering – som enten Board Certified Behavior Analyst (BCBA) eller som Board Certified Assistant Behavior Analyst (BCaBA). Certificeringen er etableret af den private organisation Behavior Analyst Certification Board. Formålet med certificeringen har dels været sikring af kvalitet i adfærdsanalytisk interventioner og dels at give erhvervet status og endelig også at begrænse konkurrencen fra personer, der nedsætter sig som adfærdsanalytikere uden at have en universitetsuddannelse som adfærdsanalytikere.

I det seneste par år er det lykkedes Behavior Analyst Certification Board i samarbejdet med forældreorganisationen Autism Speaks at få gennemført en delstatslig godkendelse af adfærdsanalytikere. Staten New York er den niende amerikanske stat, der indfører en sådan godkendelsesordning i form af autorisation. Ordningen betyder, at det fremover kun er adfærdsanalytikere, der er autoriserede, som kan udføre ABA-intervention i statslige institutioner – bl.a. skoler og førskoler – og at forsikringsselskaber kun er forpligtet til at dække ABA-intervention, hvis interventionen udføres af autoriserede adfærdsanalytikere.

Autorisationsordningen – der i praksis er gennemført som en tilføjelse til uddannelsesloven i staten New York – betyder, at adfærdsanalytikere nu er ligestillet med andre udøvere af behandling – fx læger og psykologer. Adfærdsanalytikere kan dog fortsat ikke diagnosticere autisme eller henvise børn til ABA-intervention – det kan kun psykiatere og psykologer – men autorisationen betyder, at adfærdsanalytikere nu har ret til selv at have behandlingsansvaret. Tidligere har behandlingsansvaret skullet varetages af en autoriseret fagperson uden adfærdsanalytisk ekspertise.

Lovgivningen definerer de arbejdsopgaver, som en autoriseret adfærdsanalytiker må udføre, og opstiller en række uddannelses- og praksiskrav til adfærdsanalytikere. Disse krav er nøje sammenfaldende med kravene til at blive certificeret på enten master- eller bachelorniveau (BCBA eller BCaBA). Så i praksis betyder en certificering, at man som adfærdsanalytiker også kan blive autoriseret til at praktisere i satsten New York.

Kilde: US Official News, 10. januar 2014


Tilføjelsen til New Yorks uddannelseslov – EDN – om autorisation af adfærdsanalytikere findes i Article 167

Tidligere artikler om ABA-behandling i New York:
Domstol: intensivt tilbud kan skade udviklingsmuligheder
Interventionsplan skal opfylde lovkrav
Skoledistrikt taber retssag
Højtfungerende barn har ikke ret til højintensivt ABA-tilbud
Usædvanlig fundraising
Det offentlige betaler private skoletilbud
Lov tvinger forsikringsselskaber
Mor starter eget firma: AutismEdu
Ankesag ender med godtgørelse til ABA-elev
ABA-skole flytter
Indsamling til fordel for ABA-center
Problemer når ABA-børn skal integreres
ABA til småbørn med autisme
Et virvar af behandlingstilbud
To skoledistrikter i New York indfører anvendt adfærdsanalyse
Gammel specialskole indfører adfærdsanalytisk behandling
ABA-skole søger praktikpladser
Pengegave til ABA-skole
Forældre fik tilbudt ABA-behandling, men krævede døgninstitution
ABA-skole holder indvielsesfest
½ mio. dollar til ABA-program
Forældre indretter ny ABA-skole

Redaktionen /07.02.2014